Integrovaní žiaci popradskej školy sa nebudú sťahovať

14.03.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj dnes navštívil Základnú školu  na Ulici mládeže v Poprade. So zástupcami mesta sa dohodol na riešení situácie, ktorá vznikla po predložení koncepcie navrhujúcej zrušenie troch popradských základných škôl. 
    
Minister školstva rozhodol, že triedy s integrovanými deťmi sa nebudú musieť sťahovať z priestorov ZŠ na Ulici mládeže. Nevyužitú časť budovy vyplní osemročné Gymnázium D. Tatarku a jeho bilingválna nemecká sekcia. Základná škola sa nezruší, zlúči sa s gymnáziom, a v školskom roku 2008/2009 začne pôsobiť ako nová spojená škola. Telesne postihnutým žiakom dá možnosť v známom prostredí študovať atraktívne odbory - cudzie jazyky, informatiku, bilingválne štúdium. Nová škola bude v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu v Prešove.

Poprad 14. marca 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku