Inšpirácie pre prírodovedné vzdelávanie na 10. ročníku Murgašových dní

21.11.2019

      Už jubilejný 10. ročník Murgašových dní sa konal v tomto roku v Lučenci. Tradičné  stretnutie učiteľov zamerané na inovácie a obsahovú integráciu vo vzdelávacej oblasti človek a príroda sa konalo v dňoch 14. - 15. novembra 2019 a organizačne ho zabezpečili Metodicko-pedagogické centrum, Súkromné gymnázium v Lučenci, Jednota slovenských matematikov a fyzikov a Amavet klub č. 894 pri ZŠ Vajanského v Lučenci.
    Pre účastníkov bol pripravený pestrý program zameraný na prezentovanie overených praktických skúseností lektorov a praktickú činnosť účastníkov pod ich vedením. Lektormi boli odborníci z katedry didaktiky fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Príklady dobrej praxe predstavili prítomným učitelia z viacerých stredných škôl. Účastníci si mohli taktiež sami vyskúšať praktické úlohy a pokusy.
     Na vedomosti a zručnosti z elektrotechniky bol zameraný samostaný worshop, v rámci ktoréo si učitelia mohli vyskúšať aj tvorbu učebnej pomôcky. Súčasťou programu bola aj diskusia o zmenách v oblasti profesijného rozvoja učiteľov nastavených novou legislatívou a možnosti podpory zo strany MPC.
       V rámci podujatia bol tiež prezentovaný projekt STEM School Label – iniciatívy pre školy, ktoré významne a systematický podporujú výučbu prírodovedných a technických predmetov www.stemschoollabel.eu.
 

 
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku