Navigácia

Inovácie v triedach a najlepšie pedagogické postupy: Celoslovenská súťaž Príklady dobrej praxe na Viki má svojich víťazov

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR oznámilo víťazov druhého ročníka celoslovenskej súťaže Príklady dobrej praxe na Viki - Vzdelávacej a informačnej platforme. Slávnostné vyhodnotenie privítalo víťazov z celej krajiny, ktorí prezentovali svoje inovatívne pedagogické prístupy. Súťažiacich ocenil štátny tajomník rezortu školstva Slavomír Partila.

Súťaž, ktorá prebiehala od 1. apríla, mala za cieľ identifikovať a oceniť najlepšie pedagogické a odborné skúsenosti v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Víťazné práce boli vytvorené v online prostredí vzdelávacieho portálu Viki Kolekcie a prezentované na slávnostnom vyhodnotení. Tieto kolekcie budú zverejnené na portáli Viki a budú slúžiť ako inšpirácia pre učiteľov po celom Slovensku.

Do Bratislavy pricestovalo na ocenenie 11 víťazov z každej kategórie, ktorí predstavujú príklady moderných pedagogických prístupov a riešení zo všetkých kútov Slovenska. Ich kolekcie nie sú len ukážkou kreativity a profesionality, ale aj inšpiráciou pre tých, ktorí sa snažia zlepšiť a modernizovať naše vzdelávacie prostredie. Už dnes s týmto prostredím pracujú učitelia a učiteľky. Práve ich unikátne kolekcie sú základom tejto súťaže, ktorá bola slávnostne vyhodnotená na pôde rezortu školstva.

„Srdečne gratulujem všetkým víťazom súťaže Príklady dobrej praxe na Viki. Vaša kreativita, inovatívne prístupy a neúnavná snaha zlepšovať vzdelávanie sú neoceniteľné. Vaše práce sú dôkazom toho, že slovenské školstvo má vynikajúcich pedagógov, ktorí sú pripravení posúvať hranice a inšpirovať ďalších. Ďakujem vám za váš prínos a teším sa na ďalšie úspech.“ Povedal minister školstva Tomáš Drucker.

Platforma Viki je určená na podporu vzdelávacieho procesu prostredníctvom interaktívnych a multimediálnych obsahov, ktoré sú prispôsobené potrebám moderných učiteľov a žiakov. Vďaka tejto platforme môžu pedagógovia na jednom mieste vytvárať inšpirujúce kolekcie vzdelávacích materiálov, navrhovať úlohy, organizovať skupiny žiakov a hodnotiť ich výsledky.

Počas súťaže mali učitelia možnosť zúčastniť sa odborných príprav a online školení, vrátane kurzu „Kolekcie Viki“, ktorý absolvovalo viac ako 700 učiteľov. Víťazi tiež mali možnosť konzultácií s odbornou porotou, ktorá poskytla spätnú väzbu a návrhy na zlepšenie ich praxe.

V rámci poroty zastupovali ministerstvo školstva Viera Hajdúková a Mária Oňušková. Za Národný inštitút vzdelávania a mládeže boli v porote Eva Pupíková a Marcel Olšiak. Víťazi jednotlivých kategórií sú nasledovní:

I. kategória: Materské školy
1. miesto: Lenka Šantová, ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom
2. miesto: Katarína Hudáčeková, Materská škola, Mierová 636/15, Spišská Belá
3. miesto: Adriana Makó Gerová, Materská škola Kamenná Poruba

II. kategória: 1. cyklus ZŠ
1. miesto: Lucia Čižmárová, ZŠ s MŠ Švábovce
2. miesto: Erika Kutľáková, ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej
3. miesto: Vladimír Bálint, Súkromná spojená škola, M.Falešníka, Prievidza

III. kategória: 2. cyklus ZŠ
1. miesto: Anikó Kázmérová, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Holice
2. miesto: Mgr. Jana Štrbová, ZŠ A. Hlinku, Ružomberok – Černová
3. neudelené

IV. kategória: 3. cyklus ZŠ
1. miesto: Ľubomír Sahuľ, Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín
2. miesto: Mária Maďarová, Základná škola, Školská 285, Čáry
3. miesto: Marek Bolech, ZŠ s MŠ Karola Kuffnera ako organizačná zložka Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo

Súťažiaci si odniesli trofeje a finančné odmeny vo výške 500, 800 a 1000 eur, v závislosti od miesta, na ktorom sa umiestnili. Výsledky súťaže sú zverejnené na webovej stránke www.sutaz.minedu.sk. Víťazné kolekcie budú dostupné medzi príkladmi dobrej praxe na portáli Viki, kde budú slúžiť ako cenný zdroj inšpirácie a praktických riešení pre pedagogickú komunitu. Ministerstvo školstva ďakuje všetkým účastníkom a gratuluje víťazom za ich prínos k zlepšovaniu vzdelávania na Slovensku.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky