Iniciatíva spoločného programovania - Joint Programming Initiative

JPND logo     V rámci Iniciatívy spoločného programovania - Joint Programming Initiative (JPI) je Slovenská republika zapojená do Spoločného programu EÚ vo výskume neurodegeneračných ochorení „The EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research“ (JPND).
     Slovenská republika sa v roku 2018 zapojila do výzvy na podávanie medzinárodných výskumných projektov na tému Zdravotná a sociálna starostlivosť pri neurodegeneračných ochoreniach (Health and Social care for Neurodegenerative Diseases) Spoločného programu EÚ vo výskume neurodegeneračných ochorení (JPND).
      Na základe Memoranda o porozumení o medzinárodnej spolupráci v rámci tejto výzvy sa MŠVVŠ SR zaviazalo financovať slovenské výskumné tímy, ktoré sa do predmetnej výzvy zapoja a budú vybraté na financovanie.
      Po vyhodnotení medzinárodného výberového konania bol na financovanie vybraný aj medzinárodný projekt „Alzheimer´s disease data-driven insights on individual outcomes of importance (ADDITION)“. Tento projekt bude riešiť medzinárodný tím, ktorého súčasťou je Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV).
     Za účelom zabezpečenia riešenia projektu získal Neuroimunologický ústav SAV na základe zmluvy na spolufinancovanie účasti v európskom projekte výskumu a vývoja ADDITION v rámci výzvy Zdravotná a sociálna starostlivosť pri neurodegeneračných ochoreniach finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v celkovej výške 320 000 €.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku