Navigácia

Iniciatíva Európske univerzity - výsledky výzvy 2023

Európska komisia zverejnila výsledky výzvy pre iniciatívu Európske univerzity v programe Erasmus+ zo dňa 30. septembra 2022.

logo - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Európske univerzity predstavujú inštitucionálnu spoluprácu vysokých škôl v celej Európskej únii, Albánsku, Bosne a Hercegovine, Islande, Čiernej Hore, Nórsku, Severnom Macedónsku, Srbsku a Turecku. Táto iniciatíva sa zameriava na dlhodobú systematickú spoluprácu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií. Vďaka vzájomnému partnerstvu môžu Európske univerzity zvyšovať kvalitu a rozsah vysokoškolského vzdelávania v celej Európe a spájať tak študentov novej generácie Európanov, ktorí majú možnosť študovať a pracovať v rôznych krajinách, v rôznych jazykoch a naprieč viacerými akademickými disciplínami. Iniciatíva Európske univerzity je tiež jedným z pilierov budovania Európskeho vzdelávacieho priestoru.

Vo výzve 2023 uspelo 7 nových aliancií Európskych univerzít, a teda do celkového počtu 50 aliancií je teraz zapojených viac ako 430 vysokých škôl v 35 krajinách v partnerstve s takmer 1700 pridruženými partnermi z oblasti neziskových organizácií, podnikov a miestnych a regionálnych orgánov, ktoré do regiónov v Európe prinášajú rozsiahle inovácie. Tento rok je súčasťou aliancií aj takmer 30 inštitúcií z Ukrajiny.
V roku 2023 sa Európskym univerzitám prerozdeľuje rekordný rozpočet vo výške 402,2 miliónov eur, pričom každá aliancia získava približne 14,4 miliónov eur na štyri roky.

Zo SR je do aliancií Európskych univerzít po zverejnení výsledkov tejto výzvy zapojených aj 5 slovenských vysokých škôl: Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita v Košiciach. Vysokým školám
želáme veľa úspechu pri plnení cieľov aliancií ENLIGHT, EULiST, FilmEU, INVEST a ULYSSEUS!

Európska komisia zverejní ďalšiu výzvu na prihlásenie sa do iniciatívy Európske univerzity, a to už na jeseň tohto roku. Cieľom tejto výzvy je zvýšenie počtu aliancií na 60 so zapojením viac ako 500 univerzít v roku 2024.

Výsledky výzvy sú zverejnené na webových stránkach www.education.ec.europa.eu.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky