Navigácia

Informovanie, prvky publicity a komunikácia

Vzhľadom na to, že je projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie, jednou z povinností škôl pri obdržaní vybavenia je zabezpečiť označenie techniky a objektu školy nálepkami, logami a plagátmi. 

Pre potreby označovania techniky a objektu je v súboroch na stiahnutie pripravené Usmernenie k informovaniu, prvkom publicity a komunikácii. 

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky