Informačný bulletin pre zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) prichádza s novým newsletterom.

logo VÚDPaP

V poslednom tohtoročnom čísle sa dozviete, že hodnotenie úrovne začlenenia detí so sluchovým postihnutím v bežnej materskej škole je pre psychologický výskum veľkou výzvou, dočítate sa, že aktuálna pandemická situácia nám opäť neumožňuje otvoriť medzinárodnú odbornú konferenciu Dieťa v ohrození v pôvodne plánovanom termíne. Odborných a pedagogických zamestnancov pozveme na workshop ku komunikácii tém týkajúcich sa vzťahovej a sexuálnej výchovy, tím národného projektu „Štandardy“ finalizuje Manuál začínajúceho liečebného pedagóga, ktorý pre Vás zverejníme v najbližších týždňoch; dozviete sa, v čom pomáha sprievodca samohodnotením zariadeniam naprieč Slovenskom a záujemci o úspešný inovačný vzdelávací program Inovatívne prvky v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve v školách, majú možnosť obsadiť posledných pár voľných miest. Nechýbajú zostrihy z našich webinárov, podcasty pre laickú i odbornú verejnosť a v závere opäť knižné novinky.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky