Informačné semináre pre úspešných žiadateľov vo výzve "V základnej škole úspešnejší"

  • Dátum: 15.11.2017
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné semináre pre úspešných žiadateľov 1. a 2. hodnotiaceho kola k výzve s názvom "V základnej škole úspešnejší". 
     V rámci informačných seminárov získajú účastníci informácie o procese predkladania žiadostí o platbu, vypĺňaní štvrťročného výkazu o práci v školstve a monitorovaní projektu.

Termíny a miesta konania informačných seminárov:

5. 12. 2017 v Žiline – prihlasovanie na seminár TU 
6. 12. 2017 v Košiciach – prihlasovanie na seminár TU 
8. 12. 2017 v Trnave – prihlasovanie na seminár TU

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku