Informačné semináre o podpore budovania kompetenčných centier v regiónoch

24.06.2010

     K výzvam zameraným na podporu budovania kompetenčných centier sa rozhodla  Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zorganizovať  informačné semináre. Určené budú pre verejné a štátne vysoké školy, SAV a jej ústavy, ktoré sú oprávnenými žiadateľmi v rámci vyhlásených výziev operačného programu Výskum a vývoj. Ide o opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe a opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji.

Informačné semináre sa budú konať v nasledovných termínoch:

28. jún 2010 o 10:00 hod. - Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, Bratislava, miestnosť 00.11, prízemie;

30. jún 2010 o 9:30 hod. - Technická univerzita vo Zvolene, ul. T. G. Masaryka 24, Zvolen - poslucháreň B8;

1. júl 2010 o 10:00 hod. - Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, Košice, hlavná budova - poslucháreň P25 - prízemie.

     Na stretnutiach s účastníkmi v Bratislave, Zvolene a Košiciach budú lektori agentúry bližšie vysvetľovať podmienky predmetných výziev, kritériá oprávnenosti žiadateľov i problematiku rozpočtu a oprávnených výdavkov.

     Podrobné informácie o podmienkach aktuálnych výziev pre opatrenie 2.2 a 4.2 sú zverejnené na internetovej stránke Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ www.asfeu.sk. Prípadne otázky je možné posielať na adresu opvav@asfeu.sk alebo konzultovať osobne v regionálnych informačných kanceláriách, ktorých kontakty sú dostupné na internetovej stránke agentúry.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku