Informačná platforma o brexite

BREXIT

     Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vytvorilo informačnú platformu, ktorá prináša prehľad praktických informácií súvisiacich s blížiacim sa vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie (31. januára 2020).
     Obsahuje 4 hlavné položky: „Informácie pre občana“ - „Informácie pre podniky“ - „Často kladené otázky“ a „Dokumenty na stiahnutie“. Informácie týkajúce sa oblastí pôsobnosti rezortu školstva nájdete predovšetkým v podsekciách venovaných štúdiu a uznávaniu odbormých kvalifikácií.

     Bližšie informácie k brexitu MŠVVaŠ SR zverejnilo aj v tejto tlačovej správe.
 
  • Nová kapitola vzájomných vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva
  • Najčastejšie otázky k brexitu
  • Informácie k prisťahovaleckej schéme Spojeného kráľovstva platnej od 1. 1. 2021
  • Informácie pre žiakov, študentov a občanov súvisiace so zmenou právneho režimu od 1. 1. 2021
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku