Informácie pre školy používajúce program eŠkola


- Pokyny pre export údajov do RIS

- Stiahnutie programu eŠkola (export pre RIS je k dispozícii aj v neplatenej verzii programu)
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku