Informácie pre školy používajúce program aSc Agenda


- Všeobecný návod na používanie programu aSc Agenda

- Návod na použitie programu aSc Agenda pre RIS

- Program aSC Agenda (v bezplatnej verzii spracováva všetky zbery dát v štátnej správe)
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku