Informácie pre školy používajúce program aSc Agenda

Program ascAgenda si môžete stiahnuť z http://agenda.skoly.org

Na www.skoly.org je zoznam školení a helpov pre nových používateľov. Konkrétne pre prvú orientáciu v systéme slúži help na www.pomoc.skoly.org, kapitola Prvé kroky, odosielanie do Centrálneho registra je na linke www.pomoc.skoly.org/?1673

V prípade riešenia problémov pri poskytovaní údajov do CR sa môžte obrátiť na:

e-mail: agenda@asc.sk, telefón: +421 2 4425 2580, +421 2 5262 3660

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku