Informácie o výstupoch z riešenia projektov KEGA

Základné informácie o všetkých projektoch

Základné informácie spolu s výstupmi všetkých riešených a ukončených projektov, ktorým bola poskytnutá finančná dotácia v rámci KEGA, sú verejne k dispozícii on-line na Portáli vysokých škôl.

Po zvolení filtra (napr. vedúci projektu, vysoká škola, číslo projektu, kľúčové slovo a i.) je možné si vyhľadať akýkoľvek projekt. Týmto spôsobom sa širokej verejnosti sprístupňujú aj údaje o publikačných výstupoch, resp. ostatných dosiahnutých výsledkoch a výstupoch všetkých skončených projektov KEGA. K dispozícii sú projekty, ktoré ukončili svoje riešenie od roku 2010.

Anotácie výstupov z riešenia najúspešnejších ukončených projektov

Komisie KEGA vybrali niekoľko najlepších projektov, ktoré ukončili svoje riešenie. Od roku 2014 sú už takéto projekty súčasťou prehľadu projektov KEGA na Portáli vysokých škôl s označením ako TOP projekty (je potrebné použiť filter), pričom boli doplnené aj tie z predchádzajúcich rokov.
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky