Navigácia
Skočiť na obsah

INFORMÁCIE, FORMULÁRE, VZORY PRE FINANCOVANIE ŠPORTU V ROKU 2024

2024-01-25 - Avízo pre vratky (vzor)
2024-01-25 - Avízo pre výnosy (vzor)
2024-01-25 - Formulár na priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2024 (V1)

Usmernenie sekcie športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k hospodáreniu s rozpočtovými prostriedkami kapitoly na oblasť športu v roku 2024

Logotyp "Šport a Slovensko Dobrý nápad" alebo "Sport & Slovakia Good Idea" (povinnosť len pre prijímateľov finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na úlohy v oblasti športu)
Pravidlá použitia značky
Logo- slovenská verzia
Logo- anglická verzia

Skočiť na začiatok stránky