Navigácia

Informácia pre materské školy

Rezort školstva odporúča všetkým zriaďovateľom materských škôl, aby zvážili možnosť ich prevádzky.

ilustračná foto
Materské školy mali možnosť podľa rozhodnutia zriaďovateľa prerušiť prevádzku v čase od 21. 12. 2020 do 8. 1. 2021 v zmysle platnej legislatívy. Ak sa zriaďovateľ materskej školy rozhodne, po zvážení epidemiologickej situácie, možností a podmienok prevádzkovať materskú školu od 4. 1. 2021, tak ju môže prevádzkovať ako pred 21. 12. 2020.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča všetkým zriaďovateľom materských škôl, aby zvážili možnosť prevádzky materskej školy len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky