Informácia o zverejnení schém štátnej pomoci a pomoci de minimis iniciatíva JEREMIE - nástroje rizikového kapitálu

03.01.2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačným program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať, že dňa 3. januára 2012 boli v Obchodnom vestníku na stránke Ministerstva spravodlivosti SR zverejnené Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci de minimis iniciatíva JEREMIE - nástroje rizikového kapitálu. Bližšie informácie nájdete v časti Dokumenty / Schémy pomoci pre OP Výskum a vývoj.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku