Informácia o zverejnení aktualizovanej Schémy na podporu výskumu a vývoja (schémy štátnej pomoci)

19.04.2011

Vážení prijímatelia,

oznamujeme Vám, že dňa 19. 4. 2011 bola v Obchodnom vestníku na stránke Ministerstva spravodlivosti SR zverejnená Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) v znení dodatku č. 1. Podrobnejšie informácie, ako aj samotnú schému môžete okrem Obchodného vestníka nájsť v časti Dokumenty / Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci).

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku