Indonézska delegácia sa zaujímala o systém odborného školstva a spoluprácu v oblasti vysokých škôl

14.03.2019
     V stredu 13. marca 2019 prijala štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová parlamentnú delegáciu z Indonézie. Delegáciu viedla členka indonézskeho parlamentu Emma Yohanna za prítomnosti veľvyslankyne Indonézskej republiky v SR  J. E. Adiyatwidi Adiwoso Asmady.
     Témou rokovania bola prebiehajúca spolupráca oboch krajín v oblasti univerzitného vzdelávania - možnosti jej pokračovania a prehlbovania. Členovia indonézskej delegácie prejavili záujem o systém odborného vzdelávania v Slovenskej republike, ktorým by sa radi v mnohých oblastiach inšpirovali.
     Štátna tajomníčka poskytla indonézskej strane podrobné informácie o slovenskom vzdelávacom systéme a zdôraznila, že systém vzdelávania u nás patril už v minulosti k jedným z najlepších vo svete a že máme v tejto oblasti čo ponúknuť aj iným krajinám.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku