India

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vzdelávania, vedy, turistiky, športu a masovo-komunikačných prostriedkov
(New Dehli, 11. 3. 1996; platí od 12. 3. 1997; platnosť sa automaticky predlžuje na obdobie 5 rokov; Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 169/1997 Z. z.)

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indickej republiky o vedecko-technickej spolupráci
(Bratislava, 9. 10. 1996; platí bez obmedzenia)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku