II. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Vzdelávanie

Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja a zástupcov Európskej komisie Aurelia Cecilia, Zuzany Harmathovej a Natálie Dianiškovej sa 4. júna 2008 uskutočnilo 2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program (OP) Vzdelávanie.

Monitorovací výbor schválil Výročnú správu o vykonávaní OP Vzdelávanie za obdobie január až december 2007, ktorá sleduje vývoj v jeho implementácii. Po zapracovaní pripomienok odošle Ministerstvo školstva SR výročnú správu Európskej komisii na oficiálne posúdenie, a to najneskôr do 30. júna 2008.

Ďalej monitorovací výbor schválil zápisnicu zo svojho prvého zasadnutia, ktoré sa konalo v novembri 2007, a zobral na vedomie revíziu Programového manuálu k OP Vzdelávanie. Členovia výboru boli zároveň informovaní o pokroku v implementácii OP Vzdelávanie a zabezpečení jeho publicity, ako aj o uskutočňovaní reformy školstva na Slovensku.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky