II. Neformálne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie

22.11.2011

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnil informácie o priebehu II.neformálneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.10.2011.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku