Ideálna pomoc pre vzdelávanie. Skúste využiť otvorené zdroje

  • Foto: CVTI SR
  • Dátum: 24.03.2021

Ako vysokoškolák či doktorand potrebujete nielen overené, ale aj prístupné zdroje. Čo všetko ponúkajú tie otvorené priblížia odborníci vo webinári.

logo CVTI SR

Vzdelávacích zdrojov nikdy nie je dosť. A keď sa tvorcovia o ne podelia otvoreným spôsobom s použitím verejných licencií napríklad Creative Commons, môžu oživiť a vhodne doplniť prostriedky tradičného vzdelávania, rozšíriť ich a uľahčiť prácu pedagógom aj študentom,“ otvára tému otvoreného vzdelávania Zuzana Stožická, z Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu, Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Ako spomenula využívať otvorené zdroje znamená šetriť finančné prostriedky jednotlivcov aj inštitúcií. Celkovo rozvíjať kultúru, otvorenosť vo vede a v spoločnosti vo všeobecnosti.

Možnosti, tvorbu a zdieľanie týchto zdrojov priblíži webinár Otvorené vzdelávacie zdroje pre vysokoškolských študentov a doktorandov.

„Webinár  predstaví otvorené vzdelávacie zdroje, ktoré môžu obohatiť výuku vysokoškolských študentov a doktorandov. Povieme si o spôsobe, ako a prečo otvorené vzdelávacie zdroje tvoriť a zdieľať so svetom,“ konkretizuje Stožická.

Záujemcovia sa môžu pripojiť k online podujatiu prostredníctvom živého vysielaniav stredu 7. 4. 2021 v čase od 10. 30. do 11. 30. hod.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku