I. Husár: Úspešná inovácia telesnej a športovej výchovy pokračuje druhým ročníkom

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v týchto dňoch zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na inovatívne vyučovanie telesnej a športovej výchovy. Do praxe ma byť zavedené v tomto školskom roku pod názvom "Moduly". Okrem základného cieľa projektu, ktorým je obohatiť hodiny telesnej a športovej výchovy o zaujímavý a inšpiratívny obsah, je jeho ambíciou prepojiť sféru športových zväzov, klubov a iných športových organizácií so školským prostredím a ukázať žiakom možnosti trávenia voľného času.

Ivan Husár, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport

„Pilotná fáza projektu začala v lete 2021 zverejnením výzvy, na základe ktorej odborná komisia vybrala 9 projektov,“ vysvetľuje štátny tajomník pre šport Ivan Husár.

„Približne 10 000 žiakov na viac ako 100 školách po celkom Slovensku malo možnosť zatancovať si HipHop s Laci Strikom, zahrať flag futbal s hráčmi amerického futbalu, vyskúšať tenis, zaskákať na švihadle s majsterkou Európy v ropeskippingu, cvičiť s Akadémiou Mateja Tótha, zažiť gymnastiku bezpečne a hravo, či naučiť sa zdravé cvičenia s profesionálnymi fyzioterapeutmi. Aj napriek náročnému pandemickému roku sa podarilo uskutočniť stovky odučených hodín,“ dopĺňa štátny tajomník.

Po úspechu pilotného ročníka Modulov ministerstvo školstva v budúcom školskom roku očakáva vyšší záujem škôl aj poskytovateľov so širšou ponuku aktivít pre žiakov. Preto pripravilo v poradí druhú výzvu s alokáciou 700 000 eur. Úspešným žiadateľom môže byť poskytnutá dotácia až 50 000 eur, v závislosti od počtu odučených Modulov. Výzvu ministerstvo zverejňuje v týchto dňoch a žiadosti bude možné predkladať v zákonnej 30-dňovej lehote od jej zverejnenia.

„Množstvo ďakovných a podporných správ od učiteľov a riaditeľov nám potvrdzuje, že projekt ide správnym smerom. Preto do projektu investujeme nielen finančné prostriedky, ale pracujeme na jeho sústavnom vylepšovaní. Našou víziou je jedného dňa ponúknuť školám eShop Modulov z ktorého si budú "nakupovať" moduly podľa svojho záujmu a možností,“ zdôraznil Ivan Husár.

V školskom roku 2021/2022 Moduly poskytujú: Občianske združenie Street Dance Academy, Slovenský tenisový zväz, OZ za zdravší život, Slovenská plavecká federácia, Slovenská rope skippingová asociácia, Slovenská asociácia amerického futbalu, o. z., Športová akadémia Mateja Tótha, o. z., Slovenská gymnastická federácia a Elite Fight Promotion.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky