I. Husár: Rozdelenie príspevku pre zdravotne znevýhodnených športovcov roky nemalo pravidlá. Spolu s organizáciami nastavíme transparentné kritériá

Nejasné pravidlá rozdeľovania príspevku pre športy športovcov so zdravotným znevýhodnením či priestor pre subjektívny prístup. Aj tieto nedostatky identifikoval štátny tajomník pre šport pri príspevku pre zdravotne postihnutých športovcov. O novom princípe vzorca a nastavení nových kritérií prerozdeľovania diskutoval so zástupcami relevantných športových organizácií.

Ivan Husár, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport

„Rozdelenie zákonného príspevku pre športy športovcov so zdravotným znevýhodnením už roky nemalo žiadne pravidlá. Viac-menej sa v každom roku kopíroval pomer z predchádzajúceho roka,“ vysvetľuje štátny tajomník Ivan Husár. Z toho dôvodu boli zástupcom športových organizácií, ktoré združujú športovcov so zdravotným postihnutím, odprezentované kritériá vzorca, podľa ktorého ministerstvo rozdelilo príspevok pre zdravotne postihnutých športovcov. „Cieľom nastavenia kritérií bolo urobiť poriadok v prerozdeľovaní príspevku pre zdravotne znevýhodnených športovcov a nastaviť nový spravodlivý spôsob pre všetkých, aby nebolo možné sem vnášať žiadny subjektívny prístup, ale aby toto rozdeľovanie malo jasne nastavené pravidlá,“ dopĺňa Husár.

Príspevok je poskytovaný každoročne v sume 3,5 percenta schváleného rozpočtu na šport. „Príspevok bol dlhodobo terčom nespokojnosti, nakoľko niektoré z organizácií dostávali veľa, iné málo, pričom tieto rozdiely nikdy neboli jasne zdôvodnené,“ uviedol štátny tajomník.

V roku 2022 uvedená suma 3,5 % rozpočtu na šport predstavuje sumu 2 546 245 eur.

Kritériá, ktoré boli predstavené zástupcom Slovenského paralympijského výboru, Zväzu telesne postihnutých športovcov, Deaflympijskému výboru, Špeciálnym olympiádam Slovensko a Slovenskej asociácii zrakovo postihnutých športovcov, sú:

  •  počet zdravotne znevýhodnených občanov SR podľa jednotlivých druhov postihnutia,
  • počet aktívnych športovcov podľa postihnutia,
  • finančná náročnosť vykonávania športov podľa postihnutia,
  • počet oficiálnych športov na najvýznamnejších svetových podujatiach (Paralympijské hry, Deaflympijské hry, Hry špeciálnych olympiád),
  • športové výsledky reprezentácie SR na poslednej edícii uvedených podujatí,
  • podpora paralympizmu.

K týmto kritériám je zároveň priradený základ, rovnaký pre všetky druhy postihnutia, určený na rozvoj samotných športov.

„Zúčastnených sme požiadali, aby sa k jednotlivým kritériám vyjadrili a po prerokovaní vo svojich organizáciách nám poslali návrhy na ich úpravu, vypustenie, doplnenie či návrh váh pre jednotlivé kritériá. Snaha MŠVVaŠ SR o korektné rozdelenie finančných prostriedkov nevyšla navnivoč, naopak, stretnutie ukázalo, že je možné viesť spoločný dialóg aj v takej citlivej téme, akou je financovanie športovcov so zdravotným postihnutím,“ uzavrel Ivan Husár.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky