I. Husár: Čestné štátne tituly sa opäť stanú dôstojným ocenením práce výnimočných osobností v športe

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes po prvý raz v histórii samostatného Slovenska udeľovalo čestné štátne tituly „Zaslúžilý majster športu“ a „Zaslúžilý odborník v športe“. Laureátmi titulu Zaslúžilý majster športu sa stali ôsmi olympionici: Michal Martikán, Peter a Pavol Hochschornerovci, Elena Kaliská, Anastasia Kuzminová, Ladislav a Peter Škantárovci a Matej Tóth. Titul Zaslúžilý odborník v športe si prevzali siedmi odborníci: Jozef Martikán, Peter Hochschorner st., Peter Mráz, Juraj Martikán, Tibor Soós, Pavol Blaho a Natália Hejková.

Ivan Husár, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport

„Štátne vyznamenania sa športovcom udeľovali už za minulého režimu,“ hovorí Ivan Husár, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport. „Po revolúcii v tejto tradícii nikto nepokračoval. Zmenu priniesol až aktuálny zákon o športe, ktorý zaviedol možnosť udeliť čestné štátne tituly nielen športovcom, ale aj trénerom či iným odborníkom, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj športu,“ dodal Husár.

Podľa zákona o športe môže ministerstvo udeliť športovcovi čestný štátny titul „Majster športu“, alebo „Zaslúžilý majster športu“. Tréner, rozhodca či iný športový odborník môže získať titul „Zaslúžilý odborník v športe“. Zákon myslel aj na funkcionárov a iných pracovníkov v športe, ktorým môže ministerstvo udeliť titul „Zaslúžilý pracovník v športe“.

„Aby si tieto tituly uchovali svoju vážnosť, ministerstvo sa dohodlo s Olympijským a športovým výborom, že ministerstvu každý rok navrhne kandidátov podľa jednotnej metodiky, ktorú akceptuje športové hnutie,“ vysvetľuje štátny tajomník. Návrh Slovenského olympijského a športového výboru posudzuje Rada ministra pre šport, finálne slovo má minister školstva. Dnešný ceremoniál udeľovania titulov sa uskutočnil v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom v prostredí Slovenského olympijského a športového múzea.

Ministerstvo verí, že čestné štátne tituly sa opäť stanú dôstojným ocenením práce výnimočných osobností v športe.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky