Husár: Team Slovakia je nová značka tímu najlepších slovenských športovcov

Podpora vrcholových športovcov. To je cieľom projektu Team Slovakia, na ktorý Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vynakladá značné finančné prostriedky. Zmenilo sa aj fungovanie projektu a sprísnili sa kritéria zaraďovania športovcov do tejto formy podpory, a to tak aby boli zohľadnené všetky aspekty, ako je napríklad náročnosť prípravy športovca.

štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport Ivan Husár

Prvotným cieľom projektu Team Slovakia je zvýšenie úspešnosti štátnej športovej reprezentácie Slovenska," hovorí predseda komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na oponentúry plánov prípravy športovcov top tímu, Richard Galovič. „Preto sme sa pri koncipovaní nových kritérií, na základe ktorých bude MŠVVaŠ SR podporovať našich najúspešnejších športovcov a najvýraznejšie mládežnícke talenty, zamerali v prvej fáze jeho modernizácie na identifikáciu elitného športovca z pohľadu štátnej športovej reprezentácie a optimalizáciu finančnej podpory v kontexte náročnosti jeho športovej prípravy."

Sprísnenie kritérií zaraďovania športovcov do tejto formy podpory prinieslo redukciu počtu športovcov, ktorí majú na základe § 76 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, nárok na príspevok podľa zoznamu športovcov top tímu.

Ako som už povedal v minulosti, prišiel čas nepodporovať obrovské množstvo športovcov, ale vyseparovať naozaj tých top," vysvetľuje Ivan Husár. „Nevyhnutným predpokladom poskytnutia finančného príspevku zaradenému športovcovi je úspešná oponentúra plánu jeho športovej prípravy."

Medzi najzaujímavejšie zmeny v kritériách patrí zavedenie fixnej a variabilnej zložky príspevku (v minulosti existovala len fixná zložka bez ohľadu na reálnu potrebu športovca), ďalej zavedenie kritérií, podporujúcich rozvoj ženského športu v odvetviach, ktoré sa ešte len rozvíjajú (v duchu zrovnoprávnenia pohlaví presadzovaných MOV). Navyše všetci aktívni účastníci OH (športovci), ktorí nespĺňajú kritériá pre zaradenie, dostanú príspevok na športovú prípravu v sume 5 000 eur. Významnou zmenou je aj to, že medzi výsledky športovcov sa započítava aj postavenie športovcov vo svetovom rebríčku v príslušnom športe, čo v minulosti absentovalo.

Nové kritériá sú lepšie ako doterajšie. Ako malý príklad uvediem, že umožňujú poskytnúť príspevok aj našim špičkovým športovcom - atlétovi Jánovi Volkovi, tenistovi Filipovi Polášekovi, či motocyklistovi Štefanovi Svitekovi, ktorí doteraz nárok na príspevok nemali," dodáva Ivan Husár.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky