Holandsko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva
(Praha, 3. 8. 1972; platí bez obmedzenia)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku