Hodžova esej 2016 a súťaž v debate

  • Dátum: 22.06.2016
      „Pravdu si musíme povedať i keby bola ako bolestná. Len keď ju poznáme, môžeme na základe jej poznania odstraňovať chyby a nedostatky.“  (Milan Hodža)

     Horeuvedená  myšlienka významného slovenského politika a rodáka zo Sučian  bola témou 12. ročníka literárnej súťaže „Hodžova esej 2016“, ktorú organizuje bilingválne gymnázium M. Hodžu v Sučanoch. Zapojilo sa do nej 45 stredoškolákov z celej SR a jeden z Užhorodu. Víťazi súťaže si osobne z rúk ministra školstva prevzali ocenenie a diplomy.
     „Teória pravdy je suc6veľmi zložitá a málo filozofov sa do nej pustí. Pravda keď sa odhalí a povie, môže vyznieť ako niečo negatívne. Treba sa na to ale pozrieť tak, že pravda je potrebná a treba ju  povedať rýchlo, aby sme niečo nezmeškali," povedal minister.
     Autor hodnotiacej správy súťaže dr. Beňovský konštatoval, že študenti sa pri písaní zväčša opierali o informácie z internetu,  ktoré  nie sú vždy pravdivé. Ocenil, že niektorí svoju esej dokázali uchopiť autorsky veľmi originálne (výber z citácií ocenených textov prinášame na našej FB stránke:  https://www.facebook.com/minedu.sk/).
     Stredoškoláci svoju kreativitu uplatnili aj v ďalšej súťaži - debate na aktuálnu tému. Žiaci z bilingválneho Gymnázia M. Hodžu v Sučanoch dosahujú dlhoročne vynikajúce študijné výsledky a škola patrí k najlepším na Slovensku. 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku