Hodnotenie nových žiadostí o dotáciu (aktuálny stav k 26. 7. 2012)

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejňuje žiadateľom priebežné hodnotenie žiadostí o dotáciu po 1. kole. Informácia o aktuálnom stave hodnotenia všetkých podaných projektov so začiatkom riešenia v roku 2013 je žiadateľom sprístupnená v on-line systéme po prihlásení sa na Portáli vysokých škôl.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku