Hlavná kontrolórka športu: Za rok vo funkcii ušetrila z rozpočtu stovky tisíc eur

Členovia športových zväzov často nevedia čo sa v ich zväzoch deje, nevedia ako funguje systém prerozdeľovania finančných prostriedkov. Toto je jedno zo zistení, ktoré zaznamenala za rok pôsobenia vo funkcii hlavná kontrolórka športu Mariana Dvorščíková. V roku 2021 urobila v športových zväzoch 79 kontrol. Jej hlavným cieľom je dohliadať na to, ako je investovaných 110 miliónov eur, ktoré boli určené pre šport v roku 2021 z kapitoly Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.

"Hlavná kontrolórka je mimoriadne skúsenou odborníčkou v oblasti kontroly a analýz. Je nesmierne dôsledná, rázna a má pevný charakter. V roku 2021 sa väzby kontrolovaných subjektov na "starý" úrad hlavného kontrolóra športu okamžite popretrhali, nastalo obdobie spravodlivej a odbornej kontroly. Kauzy, ktoré ležali na Úrade vládneho auditu, doslova vyhrabala spod koberca a pevne verím, že aj dotiahne.  Svojou precíznou prácou hneď v prvom roku ušetrila občanom stovky tisíc eur,“ hodnotí Ivan Husár, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport.

Hlavný kontrolór športu vykonáva nielen kontrolu použitia verejných prostriedkov v športe, ale aj kontrolu činnosti jednotlivých športových organizácií a zväzov v súlade so Zákonom o športe ako aj inými súvisiacimi zákonmi.

„Okrem 79 kontrolných činností, troch finančných na mieste a 76 kontrolných činností v súlade so Zákonom o športe, sa snažím pôsobiť nie len reštriktívne, ale aj preventívne. Ak sa dá, namiesto pokuty umožním zjednať nápravu. Začala som so zverejňovaním Správ z finančných kontrol na mieste. Nie všetky problémy je však možné ukončiť hladko. Zo 76 kontrol ich 11 postúpila na správne konanie,“ komentuje uplynulý rok hlavná kontrolórka športu Mariana Dvorščíková.

K najväčším porušeniam, ktoré zistila, bolo porušenie finančnej disciplíny v sume viac ako 215 tisíc eur, ktoré v súčasnosti rieši Úrad vládneho auditu. Väčšina pochybení však bola vyriešená a nedostatky napravené.

Za svoj hlavný cieľ do budúcna považuje Mariana Dvorščíková posilnenie dôvery verejnosti vo verejnú správu rozširovaním sprístupňovania informácií. „Plánujem spolupracovať s inými kontrolnými inštitúciami. Viac zapájať kontrolórov zväzov do vnútornej kontroly. Chcem pokračovať v ďalšom vzdelávaní kontrolórov aj ekonómov.“


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky