Hľadajú sa tvorcovia databázy krátkych vzdelávacích videí

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 13.01.2021

Učíte na základnej škole? Máte chuť zapojiť sa do tvorby digitálneho učiva? Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR aktuálne vytvára databázu krátkych vzdelávacích videí a hľadá učiteľov a učiteľky pre predmety 1. - 5. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny.

logo EDU TV

V novembri minulého roka spustilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR projekt, ktorý pomôže učiteľom a žiakom zvládnuť vzdelávanie dištančnou formou. Edu TV je databázou krátkych videohodín pre žiakov základných škôl.

Ambíciou projektu bolo vytvoriť databázu digitálneho učiva, ktoré pomôže žiakom a učiteľom pri uzatvorení škôl. Databázu vytvára rezort školstva spoločne s učiteľmi z praxe. Zámerom Ministerstva je Edu TV sprístupniť aj neštátnym organizáciám a učiteľom z praxe, ktorí môžu prispievať aj svojimi hodinami.

V databáze postupne pribúdajú aj zvukové nahrávky pre nevidiacich žiakov, hodiny v posunkovom jazyku pre nepočujúcich, ako aj hodiny v jazykoch národnostných menšín – v maďarčine, rómčine a rusínčine.

Osvojovanie učiva bude podporené aj príslušnými pracovnými listami vytvorenými priamo k vzdelávacím videám. Edukačné videá budú vytvárať priamo učitelia z praxe, ktorým ŠPÚ poskytne metodickú podporu.

Bližšie informácie, ako aj prihlasovacie dotazníky pre predmety 1. – 5. ročníka základných škôl nájdete TU.

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy edutv@statpedu.sk

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku