Historicky prvá elektronická aukcia v rámci verejného obstarávania v ústrednom orgáne štátnej správy

18.08.2010

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa ako prvé spomedzi ústredných orgánov štátnej správy rozhodlo využiť na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania elektronickú aukciu, ktorá je súčasťou systému elektronického verejného obstarávania (EVO) prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie.
    
Prostredníctvom tohto bezplatného systému realizuje ministerstvo verejné obstarávanie na zabezpečenie strážnej služby na roky 2011 - 2013. Elektronická aukcia sa uskutoční na ústrednom orgáne štátnej správy historicky po prvýkrát v období 28. - 30. septembra 2010. Jej výhodou je, okrem možnosti vygenerovania lepšej ceny, aj väčšia transparentnosť obstarávania. Tento systém doteraz využívali najmä obce a mestá.
     V rámci zvyšovania transparentnosti vo využívaní verejných financií ministerstvo vyhlásilo verejné obstarávanie na tieto neprioritné služby vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie napriek tomu, že mohlo byť vyhlásené spôsobom pre podprahové zákazky zverejnením na internetovej stránke MŠVVaŠ SR. Oznámenie o vyhlásení elektronického verejného obstarávania bolo do Vestníka Úradu pre verejné obstarávanie odoslané v pondelok 16. augusta 2010 a na portáli EVO by malo byť zverejnené 20. augusta 2010.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku