Navigácia

História financovania infraštruktúrnych projektov v športe z centrálnych zdrojov za obdobie posledných 12 rokov

Šport je a bude závislý od mnohých skutočností, no predovšetkým od financií. Bez finančnej podpory štátu si ťažko predstaviť fungovanie a rozvíjanie športu. Medzi odporúčania pre najbližšie obdobie v tejto oblasti patrí určite prijatie koncepcií a následných stratégií a ich implementácií do praxe práve smerom k športoviskám národného významu. Nižšie uvádzame prehľad histórie financovania infraštruktúrnych projektov v športe z centrálnych zdrojov za obdobie posledných 12 rokov. Z údajov je zrejmé, že v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry na Slovensku bude potrebné nastaviť príslušné mechanizmy, ktoré zabezpečia nielen efektívne použitie verejných financií, ale napríklad aj dôslednejšie zohľadňovanie odbornej diskusie k potrebe systematickej podpory jednotlivých športov a športovísk. Je nutné konštatovať, že vláda v predchádzajúcom volebnom období neschválila žiadne pravidlá systémového financovania športovej infraštruktúry národného významu, pričom podporila schválením dotácií viaceré projekty, nie však na základe transparentných, všeobecne známych kritérií a pravidiel, ale na základe politických rozhodnutí, čo kritizoval aj Najvyšší kontrolný úrad a niekoľko ďalších subjektov zaoberajúcich sa touto tematikou.

obr1

obr2

obr3

obr4

 

Podporené projekty financovania športovej infraštruktúry na základe uznesení vlády SR v rokoch 2016-2020

Schválené nesystémové rozhodnutia o financovaní športovej infraštruktúry v r.2016 - 2020 z ústredných orgánov štátnej správy SR

 

 

Skočiť na začiatok stránky