Harmonogram výziev Agentúry na podporu výskumu a vývoja v roku 2010

11.03.2010

     Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja na svojom zasadnutí schválilo predpokladaný harmonogram verejných výziev na predkladanie žiadostí o projekt v roku 2010.
     Zoznam výziev spolu s plánovanými termínmi ich vyhlásenia, vyhodnotenia žiadostí a začiatku financovania riešenia projektov je uvedený v priloženom súbore.

Bratislava 11. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku