Harmonogram činností VEGA do konca júna 2012

Predsedníctvo VEGA schválilo plán činností VEGA na obdobie do konca júna 2012.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku