Harmonogram činností KEGA v roku 2019

Predsedníctvo KEGA schválilo plán činností KEGA na ďalšie obdobie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku