Halu na MS v hokeji postaví súkromný investor

16.04.2008

     Na svojom rokovaní 16. apríla 2008 vláda SR schválila Návrh postupu pri výstavbe viacúčelovej športovej haly, ktorá bude využitá pri organizácii Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2011 v SR. Projekt bude realizovaný formou verejno-súkromného partnerstva (PPP). Zadávateľom projektu bude štát prostredníctvom Ministerstva školstva SR. Ministerstvo financií SR bude plniť regulačnú, metodickú a kontrolnú funkciu. Odborným garantom bude Slovenský zväz ľadového hokeja. Samospráva vstupuje do projektu poskytnutím pozemku na Kalinčiakovej ul. v Bratislave.
     Súkromný investor by mal postaviť halu, ktorá poskytne 12-tisíc miest na sedenie pre divákov, minimálne 4 malé a 4 veľké šatne, viac ako 1 300 parkovacích miest a 10 miest pre kamióny. Okrem Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2011 bude ďalej využívaná aj pre potreby reprezentácie v ďalších športoch, športovo-rekreačné aktivity, ale aj na kultúrne podujatia.

Bratislava 16. apríla 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku