Gymnázium v Spišskej Novej Vsi otvorí zrekonštruovaný športový areál

28.05.2009

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj navštívi v piatok 29. mája 2009 Gymnázium v Spišskej Novej Vsi. V priestoroch školy otvorí o 10.30 hod. zrekonštruovaný športový areál, na ktorý prispelo ministerstvo školstva sumou 133 tis. eur. Ide o moderný športový obkjekt, ktorého súčasťou je zrekonštruovaná hracia plocha, umelý trávnik 4-tej generácie s umelým osvetlením a tiež tartanová bežecká dráha či rozbežisko na skok do diaľky. Po slávnostnom výkope sa uskutoční tlačová beseda ministra školstva. 

 

Gymnázium v Spišskej Novej Vsi má vyše 140-ročnú  históriu. Navštevuje ho 664 študentov a pracuje na ňom 43 učiteľov a 17 nepedagogických zamestnancov. Škola získala v Košickom samosprávnom kraji ako jedna z prvých certifikát kvality. Zameraná je na všeobecno-vzdelávacie predmety a v rámci školského vzdelávacieho programu ponúka aj možnosť študovať v triedach orientujúcich sa na cudzie jazyky, informatiku a telesnú výchovu. Veľkú pozornosť venuje podpore športových aktivít, o čom svedčí aj zámer vytvoriť v jej priestoroch centrum olympijskej prípravy.

 

Bratislava 28. máj 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku