Gymnázium B. S. Timravy v Lučenci víťazom česko-slovenskej dejepisnej súťaže študentov gymnázií

      Vo štvrtok 21. novembra 2019 sa v  českom Chebe konalo finále Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR, na ktorom sa zúčastnila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová spolu s riaditeľom Štátneho pedagogického ústavu Ľudovítom Hajdukom.
     V priebehu krajských kôl tohtoročnej súťaže prezentovali v písomných testoch svoje vedomosti trojčlenné družstvá študentov z 238 gymnázií naprieč ČR a SR. Do finále postúpilo 75 najlepších družstiev, z nich 16 zo Slovenska. Celkovým víťazom veľkého finále súťaže sa v tomto ročníku historicky prvýkrát stalo Gymnázium B. S. Timravy z Lučenca. Na výbornom treťom mieste sa ešte umiestnilo Gymnázium Poštová 9 z Košíc a do elitnej desiatky sa tiež na 7. priečku prebojovalo Gymnázium Vazovova z Bratislavy, za čo týmto školám patrí gratulácia a vďaka za príkladnú reprezentáciu Slovenska v zahraničí.
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vo svojom vystúpení reflektovala na udalosti Nežnej revolúcie, ktorej 30. výročie sme si nedávno pripomenuli, nakoľko 28. ročník súťaže bol zameraný na preverenie vedomostí žiakov z oblasti československých dejín počas rokov 1978 – 1992.
     Štátna tajomníčka vyzdvihla výnimočné nadanie, encyklopedické vedomosti zúčastnených študentov., ako aj ich zanietenie pre štúdium histórie. Tiež vyjadrila obdiv k vysokej kvalitatívnej úrovni súťaže, ktorá významne napomáha k zlepšovaniu historického a kultúrneho povedomia našej mladej generácie. Napokon do budúcnosti všetkým súťažiacim popriala štátna tajomníčka veľa entuziazmu a úspechov v ďalšom štúdiu. Rovnako poďakovala aj všetkým obetavým pedagógom za to, že sa svojim študentom príkladne venujú, vyhľadávajú a rozvíjajú talenty.
     Súťaž je už tradične organizovaná Nadačným fondom Gaudeamus pri Gymnáziu Cheb. Vo svojom 28. ročníku je toto podujatie považované za najväčšie stretnutie stredoškolských študentov Českej republiky a Slovenskej republiky. Súťaž je tiež výnimočným príkladom dobrej spolupráce škôl a študentov na vytváraní a prehlbovaní priateľských vzťahov.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky