Gymnázium A. Kmeťa v Banskej Štiavnici oslavuje 100 rokov od svojho vzniku

  • Dátum: 15.10.2019

     Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa v piatok 11. októbra 2019 uskutočnilo Slávnostné zasadnutie pedagogickej rady Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici pri príležitosti 100. výročia založenia školy. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka.     
     Slávnostné zasadnutie bolo zavŕšením troch jubilejných dní Andreja Kmeťa spojených s oslavou storočnice školy. Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vo svojom vystúpení si spomenula na významné učiteľské osobnosti, ktoré stáli a stoja za katedrami gymnázia, na učiteľov s hlbokým zmyslom pre čestnosť a ľudskosť a pripomenula, že s viacerými z nich má aj osobnú skúsenosť.
     Taktiež zdôraznila, že škola vyniká silnými tradíciami vo vyučovaní cudzích jazykov, bohatými skúsenosťami v medzinárodných projektoch v spolupráci so zahraničnými partnermi, výmennými pobytmi žiakov a exkurziami do zahraničia. Záverom Oľga Nachtmannová vyjadrila presvedčenie, že toto významné jubileum bude silným impulzom pre úspešnú budúcnosť školy. 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku