Gymnazisti si prevezmú vysvedčenia z rúk ministra školstva

29.06.2009

V utorok 30. júna 2009 si z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja  prevezmú vysvedčenia žiaci športového gymnázia na Ostredkovej ulici v Bratislave.  Gymnázium je jednou zo športových škôl, ktoré sa budú uchadzať o štatút "Centra olympijskej prípravy".

Koncoročné vysvedčenie za školský rok 2008/2009 dostane približne 718 tisíc žiakov základných a stredných škôl. Hodnotenie výsledkov svojho celoročného snaženia dostane zhruba 462 tisíc žiakov základných škôl, 222 tisíc stredoškolákov a 34 tisíc žiakov špeciálnych škôl. Od 1. júla 2009 im začínajú letné prázdniny a spolu ich čaká 63 dní voľna. Vyučovanie v školskom roku 2009/2010 sa po letných prázdninách začne v stredu 2. septembra 2009.

Miesto a čas: Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratsialva, 10.30 hod. 

Bratislava 29.júna 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku