Gröhling: Vyše 1300 učiteľom preplácame rozširujúce a doplňujúce štúdium na vysokých školách

Ministerstvo školstva v júli predstavilo výzvu na zvýšenie kvalifikácie učiteľov. Kým doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium bežne stojí učiteľov približne 400 eur za semester, tento semester ho ministerstvo školstva učiteľom preplatí.

ilustračná foto

V rámci výzvy „Podpora DPŠ a RŠ“ bolo podporených celkovo 782 žiadateľov (základných a stredných škôl) a prostredníctvom nich 1 344 pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl. Celková výška pridelených finančných prostriedkov je 440 667 EUR.

Cez túto výzvu ministerstvo podporilo 803 zamestnancov škôl v rozširujúcom štúdiu a 541 zamestnancov na doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Ide o zamestnancov, ktorí sú prijatí na základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre učiteľov alebo pre majstrov odbornej výchovy, prípadne rozširujúce štúdium učiteľstva pre prvý stupeň ZŠ alebo učiteľstva niektorého z predmetov, vyučovaných na druhom stupni ZŠ alebo v stredných školách.

Pedagogickí a odborní zamestnanci si zvyšujú kvalifikáciu na vyučovanie rôznych predmetov, pričom medzi najviac zastúpenými je informatika, matematika, prírodovedné predmety (fyzika, biológia), ale aj história, umelecké a odborné predmety. V značnej miere je zastúpený aj základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia.

„Vážime si, že učitelia majú záujem sa zlepšovať, napredovať a rozširovať si kvalifikáciu. Preto im chceme aj takto pomôcť a uľahčiť im celý proces, na ktorý sú nemalé náklady,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.

„Týmto krokom podporujeme to, aby na školách boli kvalifikovaní pedagogickí a odborní zamestnanci. Takto sme podporili štúdium počas zimného semestra a budeme hľadať peniaze, aby sme v tom mohli pokračovať. Od roku 2022/23 by sme chceli systematicky priamo cez vysoké školy podporovať toto štúdium. Uvedomujeme si, že mnohí učitelia majú záujem zvyšovať si kvalifikáciu a chceme im v tom pomôcť,“ uzavrel šéf rezortu školstva.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky