Gröhling: Letné školy sa počas prázdnin otvoria už po tretíkrát. Verím, že sa stanú pevným doplnkom nášho vzdelávacieho systému

Vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, pomoc žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a tento rok aj podpora integrácie žiakov z Ukrajiny do komunity svojich rovesníkov - to sú hlavné ciele Letných škôl 2022.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling

Svoju činnosť môžu začať už 11. júla a pokračovať počas celých letných prázdnin až do 26. augusta. Organizovať ich môžu základné školy, vrátane špeciálnych, ako aj špeciálne výchovné zariadenia a spojené školy s organizačnou zložkou základnej školy.

Školy budú podporené sumou vo výške 1 104 200 eur. Finančné prostriedky boli poskytnuté zo zdrojov UNICEF a ministerstva školstva. Pre zvýšený záujem škôl ich rezort vyčlenil nad rámec výzvy.

„Som veľmi rád, že projekt letných škôl sa ujal a tento nápad je takto pozitívne vnímaný. Dúfam, že Letné školy budú pokračovať aj naďalej a stanú sa pevným doplnkom nášho vzdelávacieho systému. Obzvlášť ma teší, že ho využívajú aj školy, ktoré učia žiakov zo znevýhodneného prostredia, pretože aj touto cestou im chceme spoločne pomôcť pri návrate do tried v septembri," povedal minister školstva Branislav Gröhling.

Letnú školu bude tento rok organizovať celkovo 214 škôl v 556 cykloch, pričom každý cyklus trvá dva týždne. Počas leta sa tak na celom Slovensku bude činnostiam v letných školách venovať 5 260 žiakov.

Najväčší záujem o letné školy prejavili v Prešovskom kraji. Ministerstvo školstva tu podporí 45 škôl. Naopak, najmenší záujem je v Bratislavskom kraji – o vzdelávanie počas leta prejavilo záujem 10 škôl.

Počas tretieho roka konania letných škôl sa do nich môžu zapojiť aj deti z Ukrajiny. A to nielen deti, ktoré danú školu navštevujú alebo budú navštevovať, ale aj tie, ktoré žijú v okolí školy, no vzdelávajú sa online na Ukrajine a o letnú školu prejavia záujem. Momentálne je do letných škôl nahlásených 310 detí z Ukrajiny, ale škola môže v prípade voľných miest a záujmu rodiča prijať aj ďalšie ukrajinské deti.

Do činnosti Letnej školy 2022 sa budú môcť v podporených školách zapojiť tak ako v predchádzajúcich rokoch aj dobrovoľníci, neziskový sektor, komunitné centrá, prípadne aj matky ukrajinských detí.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky