Gröhling: Do škôl sa vráti odhadom 60 až 70 percent žiakov

  • Dátum: 25.05.2020

V pondelok by sa malo vrátiť do škôl približne 60 až 70 percent žiakov základných a materských škôl. Ide o odhad založený na predbežných dátach z jednotlivých krajov, presnejší údaj za celé Slovensko bude známy koncom tohto týždňa. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling na tlačovej konferencii v Nitre. Mesto pod vedením primátora Mareka Hattasa je už podľa neho na otvorenie škôl pripravené.

Minister školstva Branislav Gröhling pokračuje pred otvorením škôl v pracovnej ceste po Slovensku. V jednotlivých krajoch a mestách navštevuje školy a školské zariadenia a stretáva sa s učiteľmi, aby zistil možné problémy, ktoré by mohli narušiť alebo ohroziť plynulý návrat žiakov do tried od 1. júna 2020.

„Som rád, že zodpovední zriaďovatelia a zodpovedné mestá ako je Nitra pristúpili konštruktívnym spôsobom k riešeniu problémov,“ vyhlásil minister na tlačovej konferencii v sprievode nitrianskeho primátora Mareka Hattasa. Mesto je podľa ich vyjadrení pripravené na budúcotýždňové otvorenie materských a základných škôl. „Drobnosti, ktoré môžu nastať budeme riešiť tento týždeň,“ dodal minister.
 

Minister B. Gröhling v sprievode primátora navštívil Materskú školu na Topoľovej ulici a Základnú školu s materskou školu Na Hôrke, kde hovoril s riaditeľmi aj pedagógmi, predovšetkým o júnovom návrate detí a učiteľov do tried.

Primátor M. Hattas návštevu ministra školstva privítal. „Veľmi pozitívne vnímam, keď sa minister príde opýtať, ako sme pripravení a pýta sa učiteľov na názor,“ uviedol. Záujem o nástup do základných a materských škôl v Nitre je podľa neho zhruba „60 percent a viac“. „Budú s tým spojené aj menšie nuansy alebo problémy, ale mali by sme to zvládnuť. Sme pripravení a dúfam že od 1. júna bude všetko v poriadku a veľká časť žiakov môže nastúpiť do materských škôl a do prvého až piatoho ročníka základných škôl,“ dodal M. Hattas.

Minister školstva pokračoval v návšteve Nitry na Gymnáziu na Golianovej ulici, kde sa stretol aj s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja Milanom Belicom. Po Bratislave, Trnave, Košiciach a Trenčíne bola Nitra ďalším krajským mestom, v ktorom minister B. Gröhling riešil otvorené otázky školskej a vzdelávacej politiky na úrovni štátnej správy aj samosprávy. (FOTO – FB Marek Hattas – primátor Nitry, MŠVVŠ SR) 

FB Marek Hattas - primátor Nitry 6FB Marek Hattas - primátor Nitry 2

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku