Goetheho inštitút v Bratislave ponúka štipendiá učiteľom nemčiny

05.09.2019
      Goetheho inštitút v Bratislave ponúka aj v tomto roku učiteľom nemeckého jazyka štipendiá na semináre a vzdelávacie kurzy, ktoré organizuje. Prihlášku s ďalšími náležitosťami je potrebné zaslať najneskôr do 15. októbra 2019 mailom na adresu stipendien-bratislava@goethe.de.
    Všetky potrebné informácie o ponuke seminárov a kurzov, ako aj k získaniu štipendia nájdete na stránke Goetheho inštitútu v Bratislave - https://www.goethe.de/ins/sk/sk/spr/unt/for/deu.html.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku