Navigácia

Glosár školskej terminológie

Zverejnením glosárov chce sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaM SR uľahčiť a zefektívniť prácu odbornej verejnosti v školstve pri používaní odbornej terminológie v jazyku národnostnej menšiny. 

Preklady pre maďarský, rómsky, rusínsky, ukrajinský a nemecký jazyk vypracovali uznávaní odborníci, ktorí pôsobia v školstve v uvedených jazykoch:
- Maďarský jazyk - PhDr. Gizella Szabómihály, PhD.
- Rómsky jazyk – Mgr. Silvia Ďurková
- Rusínsky jazyk - Mgr. Marek Gaj
- Ukrajinský jazyk - Prof. PhDr. Mária Čižmárová, CSc.
- Nemecký jazyk - Mgr. Andrea Ručková

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky