Geografickú olympiádu vyhral držiteľ zlata z dejepisu

     Celoštátne kolo Geografickej olympiády vyvrcholilo v sobotu 14. mája 2016 súťažou v kategórii E. Najviac sa darilo Tomášovi Chovančákovi, ktorý si v tomto školskom roku vybojoval zlato aj na Dejepisnej olympiáde.
     Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici si na celoštátnom kole Geografickej olympiády kategórie E v dňoch 13. a 14. mája zmeralo sily 32 žiačok a žiakov zo slovenských základných škôl.
     Po piatkovej terénnej exkurzii do Španej Doliny sa v sobotu posadili k súťažným testom, z ktorých mohli získať dokopy sto bodov. „Súťažiacim sa tento rok darilo, celková úspešnosť dosiahla hranicu 89 percent. Najslabšie dopadla monotematická časť, v ktorej bola 87-percentná úspešnosť, najlepšie zas praktický test, kde žiaci dosiahli úspešnosť až 91 percent,“ hovorí Gabriela Nováková, vedúca autorského kolektívu Geografickej olympiády pre základné školy a osemročné gymnáziá.
     So stratou len dvoch bodov si zlatú medailu vybojoval Tomáš Chovančák zo Základnej školy na Krosnianskej ulici v Košiciach, ktorý v tomto roku zažiaril aj na Dejepisnej olympiáde, na ktorej obsadil tiež prvé miesto.
     „Na celoštátnom kole Geografickej olympiády som prvý raz, hoci som olympiádu riešil aj minulé dva roky. Minulé ročníky som skončil na krajských kolách na deviatom mieste a teraz sa mi to nejakým zázrakom podarilo,“ usmieva sa deviatak, ktorý okrem medaily získal aj Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, doc. RNDr. Milana Triznu, PhD.. Rovnakú cenu dostala aj Dorota Porubská zo Základnej školy L. Svobodu v Bardejove.
     Druhé miesto obsadil v kategórii E Dávid Šima z Gymnázia a základnej školy sv. Mikuláša v Prešove, ktorý v testoch stratil len tri body. Bronz si domov odnieslo jedno zo štyroch dievčat v celej súťaži – Nina Bučeková z Gymnázia A. Bernoláka v Senci. „Na Geografickú olympiádu chodím už od piateho ročníka, na celoštátnom kole som tretí raz. Toto je ale moja prvá medaila, takže si ju veľmi vážim,“ priznáva hrdo žiačka kvarty.
     „Pripravovala som sa veľmi svedomito, keďže som súťaživá a milujem vyhrávanie. Balkánsky polostrov považujem za dosť náročnú tému, takže som jej venovala veľa času. Zobrala som to však zábavnou formou, napríklad som si kreslila mapky,“ dodáva so smiechom gymnazistka, ktorá sa zapája aj do matematických, výtvarných a literárnych súťaží.
     Celoštátne kolo Geografickej olympiády sa uskutočnilo na pôde Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Záštitu nad podujatím prevzali rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a dekanka FPV UMB doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD..
     Organizátorom celoštátneho kola Geografickej olympiády bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Výsledkové listiny nájdete na stránke www.olympiady.sk.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky