Geografickej olympiády sa zúčastnilo 17-tisíc žiakov

Pri príležitosti 50. ročníka Geografickej olympiády IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila mini súťaž počas uskutočnenia školského kola Geografickej olympiády v kategóriách E (8. a 9. ročník ZŠ), F (6. a 7. ročník ZŠ), G (4. a 5. ročník ZŠ). Škola, ktorá zapojila do olympiády najväčší možný počet žiakov z príslušných kategórií, získala pre každého zapojeného žiaka USB kľúč s kapacitou 32GB.

logo IUVENTA

Geografická olympiáda sa uskutočnila 24. 11. 2021 a zapojilo sa neuveriteľných 929 škôl čo znamená, že bolo zapojených približne 50 % zo všetkých základných škôl na Slovensku.

Počet zapojených žiakov vo všetkých troch kategóriách bol 16 939 a úspešnými riešiteľmi sa stalo 88,97 % z nich, čo predstavuje 15 070 šikovných geografov. V porovnaní so školským rokom 2020/2021 postúpilo na okresné kolo v priemere o 57 % viac úspešných riešiteľov.

Po odovzdaní všetkých testov boli jasné počty žiakov v jednotlivých školách, ktorí skutočne odsúťažili a v pomere ku všetkým žiakom školy v príslušných ročníkoch, ktorí sa súťaže mohli zúčastniť bolo jednoznačne určené poradie.

Trojicu najzapojenejších škôl predstavujú: 

  1. ZŠ Ľubietová (79,61 %)
  2. ZŠ Karpatská, Svidník (76,76 %)
  3. ZŠ Vajanského, Modra (63,88 %)

Tím odboru predmetových olympiád a postupových súťaží, ktorý je súčasťou organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže bude mať po uvoľnení opatrení tú česť, že osobne odovzdá najviac zapojenej škole víťazné USB kľúče pre všetkých súťažiacich geografov.

Našim poslaním je podporovanie talentovanej mládeže a preto sme sa po vyhodnotení mini Súťaže s geografiou rozhodli pri oslave 50. ročníka Geografickej olympiády odmeniť aj najlepších geografov, ktorí vo svojej kategórií získali plných sto bodov z testu.

  • V kategórii E získali plný počet bodov 3 žiaci zo škôl: ZŠ, Ul. Sv. Michala, Levice; ZŠ, Malá Ida a ZŠ, Lazany
  • V kategórii F vyriešilo test bezchybne až 8 žiakov zo škôl: ZŠ, Československej armády, Prešov, ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky, ZŠ, Slatinské Lazy, ZŠ, Veľkomoravská, Trenčín, Spojená katolícka škola Sv. Mikuláša, Prešov, ZŠ, Višňové, ZŠ, Dolné hony, Trenčín, ZŠ, Ul. F. Kráľa, Žarnovica
  • V kategória G získali z testu 100 bodov 2 žiaci zo škôl ZŠ, Višňové a ZŠ, Lazany

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky