Génový doping - nová hrozba v porušovaní antidopingových pravidiel

Ako je posudzovaný neúmyselný doping a na čo si dať pozor? Na túto otázku hľadajú často odpoveď aj samotní športovci. Porušenie pravidiel z nedbanlivosti je totiž postrachom pre mnohých z nich. Aj o tom hovorili odborníci na konferencii Nahlas o dopingu, ktorú zorganizovalo Národné športové centrum (NŠC) v spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR (SADA).

logo NŠC

Tak ako v iných oblastiach, aj v prípade dopingu platí, že prevencia je mimoriadne dôležitá. Jedným z najúčinnejších nástrojov sa ukazuje vzdelávanie. „Národné športové centrum považuje vzdelávanie za silný nástroj zvyšovania vedomostnej úrovne a to aj v oblasti boja proti dopingu v športe. Naši športovci absolvovali online antidopingové vzdelávanie ADEL garantované Antidopingovou agentúrou SR a Svetovou antidopingovou agentúrou, s tou istou cieľovou skupinou bol zrealizovaný aj webinár na tému Úmyselný a neúmyselný doping,“ hovorí Vladimír Baluška, riaditeľ NŠC.

 

Nová hrozba génový doping

Okrem doteraz známych foriem dopingu sa stáva hrozbou aj génový doping. Namiesto  zakázaných látok, ako sú napríklad anaboliká alebo hormóny, sa zavádza do tela genetický materiál alebo látky, ktoré modifikujú reguláciu génovej expresie. Génová expresia je proces vyjadrenia genetickej informácie uloženej v DNA. „Podľa Svetovej antidopingovej agentúry patrí medzi génové metódy napríklad použitie nukleových kyselín alebo použitie geneticky modifikovaných činidiel, sekvencií. Takýto genetický materiál je schopný v tele priamo ovplyvniť rast svalov, redukciu tuku alebo produkciu špecifických hormónov,“ vysvetľuje Tomáš

Pagáč, vedúci oddelenia testovania a prevencie SADA. Hoci génový doping môže pôsobiť ako hudba vzdialenej budúcnosti, opak je pravdou. „Génový doping už nie je len fikcia alebo hrozba, existujú neoficiálne indície, že v niektorých krajinách je realitou. Tento fakt zatiaľ nie je možné priamo dokázať, ale na druhej strane si musíme uvedomiť, že po technickej stránke je génový doping už možný,“ dodáva Tomáš Pagáč.

 

Aj doplnky výživy môžu byť kontaminované

Doslova nočnou morou športovcov sa stal neúmyselný doping, teda porušenie pravidiel z nedbanlivosti alebo nevedomosti. „Výzvou sú doplnky výživy, ktoré môžu byť kontaminované zakázanými látkami alebo na nich výrobca nesprávne označí jednotlivé zložky. Ďalšou veľmi často konzultovanou témou sú lieky, ktoré môžu obsahovať liečivá patriace k zakázaným dopingovým látkam,“ vysvetľuje Kamila Chomaničová, odborná pracovníčka SADA pre vzdelávanie.

Športovci si vedia overiť prítomnosť látok vo voľnopredajných i liekoch na lekársky predpis na portáli www.zakazanelatky.sk. V prípade, že tam daný liek či liečivo nenájdu, alebo si chcú overiť, ktorá forma podania je zakázaná, môžu kontaktovať priamo antidopingovú agentúru. Športovci sa obracajú na odborníkov z oblasti antidopingu pomerne často.

Veľkou témou je aj THC, ktorého užívanie je zakázané len počas súťaže. Športovcov neraz zaujíma, koľko dní pred súťažou by mohli látku užiť, aby v prípade súťažnej dopingovej kontroly nebola ich vzorka pozitívna. „Svetová antidopingová agentúra určila hraničnú koncentráciu v moči na 150 ng/ml, z dôvodu predchádzania nepriaznivého analytického nálezu u pasívnych fajčiarov marihuany. Ak však ide o aktívne fajčenie alebo konzumáciu potravín s obsahom kanabinoidov, nie je vylúčené, že v závislosti od požitého množstva a individuálnych rozdielov v metabolizme každého jedinca, sa v biologickej vzorke športovca nepresiahne povolená koncentrácia aj 30 dní od posledného užitia,“ tvrdí Kamila Chomaničová.

Hoci medzi určitými skupinami prevláda názor, že marihuana nie je nebezpečná, opak je pravdou. Tak ako pri ostatných drogách, aj v tomto prípade môže každý zareagovať na látku inak. Nebezpečenstvo spočíva aj v tom, že môže zmeniť vnímanie užívateľa.

 

Počty odberov na základe zaradenia v registri

Spomedzi slovenských organizácií môže vykonávať dopingové kontroly len Antidopingová agentúra SR. Našich reprezentantov však netestuje len SADA. Rozhodujúci je fakt, v ktorom registri je športovec zaradený, s čím súvisí aj počet odberov, ktoré musí ročne absolvovať. „Športovci sú rozdelení do troch registrov od základného, cez národný až po medzinárodný. Tí najlepší patria pod medzinárodný register, čo v praxi znamená, že dopingových komisárov okrem nás za nimi môže vyslať aj medzinárodná federácia športu, v ktorom súťažia. SADA je zodpovedná za športovcov, ktorí patria do národného registra,“ vysvetľuje Žaneta Csáderová, riaditeľka Antidopingovej agentúry SR.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky