» Aktuality » Generálny tajomník OECD Angel Gurría navštívil aj rezort školstva

Generálny tajomník OECD Angel Gurría navštívil aj rezort školstva

05.02.2019
Generálny tajomník OECD Angel Gurría navštívil aj rezort školstva
     Po dopoludňajšom predstavení Ekonomického prehľadu o Slovensku 2019 a ďalšom následnom programe navštívil generálny tajomník OECD Angel Gurría aj rezort školstva, vedy, výskumu a športu SR. S ministerkou Martinou Lubyovou diskutovali o aktuálnych prioritách spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a OECD na rok 2019 , o záveroch a odporúčaniach OECD, uvedených v Ekonomickom prehľade o Slovensku 2019, týkajúcich sa rezortu školstva.
     V spolupráci s OECD realizuje MŠVVaŠ SR projekt „Národná stratégia zručností pre Slovensko“, ktorého realizácia reflektuje prioritné oblasti Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, pre ktoré sformuluje odporúčania. Ide najmä o posilňovanie zručností mladých ľudí s dôrazom na znevýhodnené skupiny, znižovanie nesúladu zručností na trhu práce prostredníctvom anticipácie meniacich sa zručností a zvyšovaním schopnosti systému vzdelávania reagovať na ne a podporu účasti na celoživotnom vzdelávaní.
     V apríli 2019 bude MŠVVaŠ SR (koordinátor - Metodicko-pedagogické centrum) spolu s OECD organizovať „Učiteľské sympózium 2019“, zamerané na intenzívnu výmenu poznatkov medzi pedagogickými mentormi, resp. pedagógmi, nominovanými OECD, vyznamenanými v oblasti inovácie alebo zefektívňovania učebných postupov, a medzi učiteľmi na Slovensku. OECD má skúsenosti s réžiou takýchto podujatí.
     MŠVVaŠ SR sa zapojilo aj do projektu „Education 2030“ (koordinátor – Štátny pedagogický ústav), ktorý sa zameriava na modernizáciu vzdelávacieho kurikula na úrovni základných a stredných škôl. Na projekte sa aktuálne zúčastňujú necelé dve tretiny členských krajín OECD. Zo strany MŠVVaŠ SR ide o priamu účasť na module inovácie, týkajúcom sa finančnej gramotnosti. Plánované je uskutočnenie terénneho výskumu v základných a stredných školách, na základe ktorého bude vytvorená mapa finančnej gramotnosti vo vzdelávacích štandardoch pre základné školy a návrh odporúčaní pre tieto štandardy.
     Bola prediskutovaná aj otázka aktívnej účasti rezortu školstva na zasadnutí Rady OECD na ministerskej úrovni (MCM) v máji 2019 v Paríži, ktorému bude predchádzať OECD Fórum. Hlavnou témou MCM 2019 je Využitie digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy. Dôraz počas slovenského predsedníctva MCM 2019 bude kladený na vplyv digitalizácie na vzdelávanie a pracovné zručnosti, úlohu vlád pri zabezpečení rozvoja tých zručností, ktoré sú potrebné v digitálnom veku, dopad na trh práce a kvalitu a kvantitu pracovných miest. Pre Slovensko je táto diskusná téma v rámci širokej témy digitalizácie mimoriadne dôležitá, pretože podľa nedávnych údajov OECD bude Slovenská republika jednou z krajín OECD s najvyšším rizikom straty pracovných miest v dôsledku automatizácie.